Begreppsundervisning genom drama

Begrepp är en abstrakt representation av objekt, händelser, idéer och beteenden som har liknande och/eller gemensamma egenskaper. Begreppen är funktioner som uppfattas av verkliga objekt och händelser i världen baserat på vår erfarenhet. Begrepp: fysiska egenskaper blir märkbara genom sensoriska organ. Psykomotorisk undervisning av objekt och begreppsundervisning i ordinarie utbildning. Genom att läraren definierar begreppets egenskaper blir studenten uppmanad att känna igen det begrepp som läraren bestämt och sedan ta det till önskad plats.

 

 

Leave a Reply