Conceptul de predare prin sociodramă

Conceptele reprezintă o reprezentare abstractă a obiectelor, evenimentelor, ideilor și claselor de comportamente care au caracteristici similare și / sau comune. Concepțiile sunt trăsături percepute de obiectele și evenimentele reale din lume, bazate pe experiența noastră. Concepte: proprietățile fizice sunt sensibile de organele senzoriale. Instruirea psiho-motrică a obiectelor și predarea conceptului în educația integratoare. Prin definirea caracteristicilor conceptelor de către profesor, elevul este rugat să recunoască conceptul determinat de profesor și apoi să-l aducă în locul dorit.

Leave a Reply