Výuka pojmů prostřednictvím sociodramatu

Pojmy jsou abstraktní reprezentací předmětů, událostí, myšlenek, a chování, které mají podobné a/nebo společné charakteristiky. Pojmy jsou rysy vnímané skutečnými objekty a událostmi ve světě na základě našich zkušeností. Pojmy: fyzické vlastnosti jsou vnímány smyslovými orgány. Psychomotorický trénink s předměty a výuka pojmů v hlavním vzdělávacím proudu. Učitel definuje charakteristiky/vlastnosti pojmů, student je vyzván, aby rozpoznal pojem určený učitelem a posléze jej donést na požadované místo.

 

Leave a Reply