Sprijin școlar perceput în educația incluzivă

Scopul acestui studiu este de a adapta scara percepută de sprijin școlar în educația incluzivă (Ahmmed, 2013) în limba turcă. În cadrul cercetării, s-a aplicat o scară adaptată la 221 de cadre didactice. În analiza factorului de confirmare, se observă că un model dimensional care constă din opt elemente adaptate bine. Pentru a examina proprietățile psihometrice ale scalei, s-au efectuat analizele de consistență internă, element și factor. Rezultatele analizei interne de consistență a scalei este .85, s-a constatat că rata necesară a fost obținută cu fiabilitate prin analize. Structura originală a factorului unic al PSSSIE a fost determinată să se conformeze eșantionului turcesc în conformitate cu rezultatele obținute în urma analizei factorului de confirmare (x² = 97,57, sd = 20, RMSEA = .133, NFI = .92, NFI = .91, CFI = .93, IFI = .93, SRMR = 066, GFI = .90) .În această condiție, grupul de eșantioane turcești din scară este de așteptat să fie aplicat pentru a determina ” Sprijin școlar perceput în educația incluzivă “a cadrelor didactice în procesul educațional.

Leave a Reply