Fogalmak tanítása szociodrámával

A fogalmak a hasonló vagy közös tulajdonsággal bíró tárgyak, események, gondolatok és viselkedések absztrakt reprezentációi. A fogalomalkotás a valóság tárgyaival, eseményeivel kapcsolatos tapasztalatokra épül. Fogalmak: a fizikai tulajdonságok az érzékszervekkel észlelhetők. A tárgyak észlelésének pszichomotoros fejlesztése és a fogalmak tanítása a többségi oktatásban. A fogalmak tanár által meghatározott tulajdonságai alapján a tanulónak fel kell ismernie a fogalmat, majd a tanár által kért helyre kell azt helyeznie.

Leave a Reply