Észlelt iskolai támogatás az inkluzív oktatásban

E tanulmány célja az Észlelt Iskolai Támogatás az Inkluzív Oktatásban Skála (Perceived School Support Scale in Inclusive Education, Ahmmed, 2013) török adaptációja. A kutatás keretében az adaptált skálát 221 pedagógus körében alkalmazták. A megerősítő faktoranalízis igazolta, hogy a nyolc itemet tartalmazó egydimenziós modell megfelelően alkalmazható. A skála pszichometriai jellemzőinek elemzése céljából belső konzisztencia-elemzés, item- és faktoranalízis történt. A belső konzisztencia-elemzés eredménye ,85, azaz a reliabilitás becsült értéke megfelelő. A PSSSIE (Perceived School Support Scale in Inclusive Education) eredeti faktorstruktúráját összehasonlították a török minta eredményeivel, összhangban az itemanalízis és a megerősítő faktoranalízis eredményeivel (x²=97,57, sd=20, RMSEA=,133, NFI=,92, NNFI=,91, CFI=,93, IFI=,93, SRMR=066, GFI=,90). Ezeknek megfelelően a török mintán a skála használatával meghatározhatóvá válik a pedagógusok által észlelt iskolai támogatás szintje az oktatási folyamatban.

Leave a Reply