Intellektuell funktionsnedsättning – Begreppsundervisning via fysisk träning

https://youtu.be/dHvGZ-DEubo

Begreppsundervisning med hjälp av fysisk träning
Begrepp är abstrakta representationer av klasser av objekt, händelser, idéer och beteenden med liknande och/eller gemensamma egenskaper. Begrepp är de egenskaper som uppfattas av verkliga objekt och händelser i världen baserat på vår erfarenhet. Konkreta begrepp: fysiska egenskaper är begrepp som kan uppfattas av de sensoriska organen. Begreppets relaterade egenskaper ligger i begreppets struktur. Till exempel är det associerade attributet till “ramkonceptet” formen på ramen. Videon du ska titta på visar begreppet lärande med psykomotorisk träning av stora/små föremål. Genom att definiera begreppets egenskaper hos läraren blir studenten uppmanad att känna igen begreppet som definierats av läraren och sedan ta den till önskad plats. I så fall har studenten möjlighet att lära sig begreppen på ett trevligare sätt genom fysisk träning.

Leave a Reply