Inkluderande undervisning i ordinarie skolor i Grekland

I lagen 2817/2000 beskrivs de rättigheter som elever i behov av särskilt stöd har. Dessa rättigheter garanteras i olika förordningar och lagar. Personer i behov av särskilt stöd har rätt att genomgå bedömningar för att få en diagnos och att utvärdera utbildningen i enlighet med deras individuella utbildningsprogram, vilket i sin tur är baserat på deras speciella behov. Allt nödvändigt stöd ges till personer i behov av särskilt stöd för att underlätta deras tillträde till högre utbildning samt deras lämpliga yrkesutbildnings- och rehabiliteringsprogram. Den grekiska staten har inrättat ett system av tjänster med avsikt att uppnå en framgångsrik inkludering, för att säkerställa en högkvalitativ specialundervisning. Beskrivningen av systemet kan sammanfattas enligt följande:

– Fri allmän utbildning för alla studenter i behov av särskilt stöd (SEN)
– Gratis tjänster för diagnos, bedömning, rådgivning och tjänster som kan underlätta, t.ex.  grekiska teckenspråkstolkning, Braille-kurser etc.
– Tillhandahållande av stöd
– Förebyggande arbete för stöd
– Utbildning av lärare, pedagoger, socialarbetare, psykologer etc.

För mer information – se följande presentation:

Inclusive education in mainstream schools in Greece

Leave a Reply