FaceMouse: ett innovativt verktyg för personer med cerebral pares

Sedan 2004, när han uppnådde sin examen inom informationsteknik, har Simone Soria varit involverad i att utveckla innovativa mus-hjälpmedel. FaceMOUSE är ett verktyg för personer med cerebral pares och andra funktionshinder. Idéen till FaceMOUSE kom från Sorias egna livserfarenheter. Varje dag står han inför utmaningar, både för sig själv och för de personer han hjälper. Det handlar om ett arbete på hög nivå  för att skapa anpassningar för specifika behov. FaceMOUSE och A.I.D.A.s personal står i framkant vad gäller innovation inom området för mus-verktyg. Arbetet med anpassningar är resultatet av en grundlig utvärdering tillsammans med personer som har olika  funktionsnedsättningar, och genomförs av Soria och organisationen A.I.D.A,. A.I.D.A är en ideell organisation.För mer information, se följande adresser:

http://www.assistivecomputerdevice.com/en

http://www.assistivecomputerdevice.com/en

http://www.aidalabs.com/

 


 

 

Leave a Reply