Bloggar för elever i behov av särskilt stöd

En rapport från en specialpedagog om att använda bloggar och att blogga i undervisningen för elever i behov av särskilt stöd. Datorn kan användas för att överbrygga handskriftsproblem och andra inlärningssvårigheter. Eleverna kan tilldelas uppgifter som är skräddarsydda för sin individuella utvecklingsnivå.

 

Leave a Reply