IKT i Specialundervisning: En översikt

Detta dokument fokuserar på att IKT har blivit ett viktigt inslag i undervisningen och för elevernas lärandeprocess. Bedömningsinstrument bestående av IKT kan bättre identifiera elevers inlärningssvårigheter, medan datorbaserade interventionsverktyg kan spela en viktig roll i en elevs liv. I denna rapport ger vi en kort översikt över de mest representerade artiklar som handlar om olika appar som används för bedömning och intervention.

Se vidare:

ICTs in Special Education: A Review

Leave a Reply