IKT och musik i samband med funktionsnedsättningar

Syftet med detta paper är att se över de mest representativa studierna under det senaste decenniet (2006-2015), särskilt i Grekland, som handlar om kombinationen av teknik och musik och berör personer med funktionsnedsättningar. Olika funktionsnedsättningar som belyses i detta paper är: depression/ utagerande beteende, Downs syndrom, intellektuella funktionsnedsättningar av olika grad samt Cerebral pares. Särskilt fokus läggs vid den viktiga roll informations- och kommunikationsteknik (IKT) och digitala musikverktyg har, för att främja musikaliskt deltagande i samband med olika funktionsnedsättningar.

Se vidare:

ICTs and Music in Generic Learning Disabilities

Leave a Reply