Alla är olika – Att använda IT i inkluderande undervisning

Publikationen visar inläggsproblem från lärar- och skolperspektiv, beskriver vissa möjligheter att använda modern digital teknik och fokuserar på funktionerna i operativsystemet Microsoft Windows 10. Utöver att erbjuda tillgänglighet i Windows 10 fokuserar den på ny lagstiftning i Tjeckien som definierar inkluderande utbildning i skolor, möjligheterna att stödja elever med särskilda utbildningsbehov genom digital teknik.

http://ondrej.neumajer.cz/wp-content/uploads/2016/08/inkluzivni-vzdelavani-s-ict.pdf

Leave a Reply