ICT a hudba u osob s postižením

Cílem tohoto příspěvku je revidovat nejreprezentativnější studie z posledního desetiletí (2006-2015), zejména v Řecku, které se zabývají kombinací technologie a hudby a týkají se jednotlivců s rodovými poruchami učení. Oblasti potřeb jsou v tomto příspěvku rozděleny do následujících kategorií: deprese / rušivé chování, Downův syndrom, mentální postižení, mozková obrna a těžká/hluboká postižení. Zdůrazněna je také důležitost role informačních a komunikačních technologií (ICT) a nástrojů digitální hudby při podpoře hudební účasti a asistence pro studenty s výše uvedenými postiženími.

ICTs and Music in Generic Learning Disabilities

Leave a Reply