Radio Play: ett nytt interaktivt hörselträningsprogram

Dans, gester och sång. Den som kommer i kontakt med Radio Play blir entusiastisk. “Det gör hörselträning så mycket roligare.” Radio Play är inte bara ett unikt och nytt program för träning av barns hörsel . Det är också en rolig, interaktiv metod som kan användas av såväl talterapeuter som lärare och föräldrar. Träningsprogrammet vänder sig till barn i åldrarna 2,5 till 8 år.

http: // https: //www.kentalisshop.nl/nl/hoorspel

 

Leave a Reply