Ordlista för flamländskt teckenspråk

Hittills hade Flandern inte haft någon ordlista för flamländskt teckenspråk, varken i bokform eller på internet. Från olika har det funnits ett behov för detta verktyg. Lärare i flamländska dövskolor eller lärare som arbetar vid teckenspråkstolk-skolor har till exempel inte haft tillgång till någon ordlista som de kanske behövt vid översättning från nederländskt till flamländskt teckenspråk. Ordlistan behövs också av olika organisationer (t.ex. Fevlado (Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties)) som inrättar teckenspråkskurser i hela Flandern och flera CVOs (Centrum voor Volwassenenonderwijs – Centrum för Vuxenutbildning). Det kommer faktiskt att vara intressant för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med flamländska teckenspråk.

http://gebaren.ugent.be/information.php

Leave a Reply