Undertexter för personer med dövhet eller hörselnedsättning

Kommunikation mellan personer med dövhet eller hörselnedsättning och hörande personer är ofta komplicerad. Att förlita sig på texttolkar eller teckenspråkstolk fungerar inte alltid optimalt. Att bara sätta en smartphone eller surfplatta med en textningsprogram på bordet skulle underlätta. Inga fler bokningar i förväg, ingen tredje person vid bordet och mycket lägre kostnader.
https://www.earfy.net/nl/

Leave a Reply