Titra për personat që nuk dëgjojnë dhe vështirësi në të dëgjuarit

Komunikimi në mes të personave me vështirësi dëgjimi / të shurdhërve me personat e dëgjimit është shpesh e komplikuar. Duke u bazuar në përkthyesit e tekstit ose përkthyesit e gjuhës së shenjave nuk është e rehatshme. Vetëm vendosja e një smartphone ose tabletë me një aplikacion titrimi në tavolinë do të ishte shumë më e lehtë. Nuk ka më prenotim paraprakisht, asnjë person i tretë në tryezë dhe kosto shumë më të ulëta.

Earfy App

Leave a Reply