Kartläggningsinstrument för lyssningsutmaningar i undervisningen

Med utgångspunkt från detta frågeformulär kan lyssningsutmaningarna i klassen bedömas av både eleverna själva och av lärarna. Det är ett idealiskt instrument för översyn för eleverna i den ordinarie utbildningen. Denna version är lämplig för användning i grundskolan. Men det finns också en version för användning i gymnasiet. 

http://teleseict.com/wp-content/uploads/2019/03/LIFE-NLbasisonderwijs1.pdf

Leave a Reply