Inventář pro poslechové podmínky ve vzdělávání – revidovaná verze

Anderson, K., Smaldino, J.J. & Spangler, C.
Na základě tohoto dotazníku mohou být studenty i učiteli hodnoceny poslechové podmínky ve třídě. Je ideálním nástrojem pro supervizi v běžných školách. Tato verze je vhodná pro použití na druhém stupni ZŠ, ale existuje i verze pro použití na prvním stupni.

Leave a Reply