Dëgjimi i inventarit për arsim – i rishikuar

Në bazë të këtij pyetësori, sfidat e dëgjimit në klasë mund të vlerësohen nga vetë studentët dhe nga mësuesit. Ky është një instrument ideal për mbikëqyrjen e nxënësve në arsimin e zakonshëm. Ky version është i përshtatshëm për përdorim në arsimin fillor. Por ka edhe një version për përdorim në arsimin e mesëm.

LIFE-NLbasisonderwijs(1)

Leave a Reply