Filmi i shkurtër animacioni: si funksionon një CI?

Çfarë është një implant koklear? Kjo pyetje shpesh është shpjeguar dhe është përgjigjur në filmin e animuar “Si funksionon një implant koklear ” nga Advanced Bionics (Bionikë e Avancuar). Gëzohem të tregoj shokët e klasës së fëmijëve të CI në edukim të rregullt. Ju mund të shikoni filmin e animacionit nëpërmjet You Tube në më shumë se 15 gjuhë. Ideale për të treguar familjet e gjuhëve të huaja në gjuhën e tyre amtare.

Leave a Reply