Intervju med en speciallärare från Grekland

I denna video intervjuas en speciallärare från Grekland. I intervjun hänvisas till de metoder och viktiga verktyg som används av “the diagnostic services of”  utbildningsministeriet i Grekland för att utreda och kartlägga elever med främst intellektuell funktionsnedsättning.

Leave a Reply