ICT ve speciální pedagogice: recenze

Příspěvek se zaměřuje na skutečnost, že mnoho nastavení ICT se stalo důležitým prvkem v procesu učení a výuky. Nástroje pro posuzování ICT mohou lépe rozpoznat a integrovat potíže s učením napříč studenty, zatímco nástroje pro počítačové intervence mohou hrát v životě dítěte významnou roli. V této zprávě uvádíme stručný přehled nejreprezentativnějších článků pro aplikace používané pro hodnocení a intervenci.

ICTs in Special Education: A Review

Leave a Reply