Mentální postižení – výuka pojmů prostřednictvím fyzického cvičení

Výuka pojmů s psychomotorickým tréninkem

Pojmy jsou abstraktní reprezentací předmětů, událostí, myšlenek, a chování s podobnými a/nebo společnými charakteristikami. Pojmy jsou charakteristikami vnímanými skutečnými předměty a událostmi ve světě založeném na naší zkušenosti. Konkrétní pojmy: fyzické charakteristiky jsou pojmy, které mohou být vnímány smyslovými orgány. Související vlastnosti pojmu jsou ve struktuře pojmu. Např. přidruženou vlastností pojmu “rám” je tvar rámu. Video, které se chystáte sledovat, představuje výuku pojmů s psychomotorickým tréninkem velkých/malých předmětů. Učitel definuje vlastnosti pojmů, student je vyzván k rozpoznávání pojmů definovaných učitelem a pak aby je přinesl na požadované místo. V tento moment má student možnost učit se pojmy zábavnou formou při sportování.

Leave a Reply