Informations- och kommunikationsteknik (IKT) för inkludering

En professor i Inkludering och Specialpedagogik (Department of Early Childhood Education, National and Kapodistrian University of Athens) presenterar informations- och kommunikationsteknik (IKT) för inkludering. Betydande ansträngningar för rätten till tillänglig IKT och appar görs av the Department of Informatics and Telecommunications at the National and Kapodistrian University of Athens och, mer specifikt av the Speech and Accessibility Laboratory and e-Accessibility Unit for Students with Disabilities.

 

Leave a Reply