Inkluzivní vzdělávání v školách hlavního vzdělávacího proudu v Řecku

Indikátory kvality pro speciální vzdělávání

ICT

Práva dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou popsána v zákoně č. 2817/2000 a jsou zaručena prezidentskými dekrety a ministerskými zákony. Lidé se SVP mají právo na diagnostiku a diagnózu zdarma a vzdělávání v souladu s individualizovanými vzdělávacími programy založenými na jejich speciálních potřebách. Všechny potřebná podpora je lidem se SVP poskytována tak, aby usnadnila jejich vstup do vyššího vzdělávání a také do odpovídajících programů přípravy na povolání i rehabilitačních programů. Řecký stát ustanovil systém služeb, které slouží k dosažení úspěšné inkluze, aby zajistil vysoce kvalitní poskytování speciálního vzdělávání. Systém může být shrnut do následujících bodů:

  • veřejné vzdělávání pro všechny studenty se speciálními vzdělávacími potřebami zdarma
  • diagnostické, poradenské a podpůrné služby zdarma, jako jsou např. tlumočení z řeckého znakového jazyka, kurzy Braillského písma, apod.
  • poskytování podpůrných služeb v prostředí hlavního vzdělávacího proudu
  • pokračující programy, které podporují ranou péči
  • další vzdělávání pro učitele, praktiky, vychovatele, sociální pracovníky, psychology, apod.

Inclusive education in mainstream schools in Greece

Leave a Reply