FaceSay

Symbionica har designat och skapat programmet FaceSay,  som är ett spel för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Resultatet från fyra randomiserade, kontrollerade studier visar en rad fördelar som arbete med programmet utvecklar:

  • Känslomässig igenkänning
  • Ansiktsigenkänning
  • Theory of Mind
  • Förbättrade interaktioner med kamrater på lekplatsen

För mer information om programmet – följ länken nedan:

 FaceSay

Leave a Reply