FaceSay

Symbionica navrhla a vytvořila FaceSay, sociální FaceSay hry pro studenty školního věku s poruchou autistického spektra. Důkazy ze čtyř náhodně kontrolovaných studií ukázaly působivou škálu přínosů včetně:

  • rozpoznávání emocí
  • rozpoznávání obličejů
  • teorii mysli
  • zlepšené interakce s vrstevníky na hřišti

Leave a Reply