Epinoisi-projektet – Digitalt spelbaserat lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Här presenteras resultatet av projektet EPINOISI. Avsikten med projektet har varit att skapa och producera pedagogiskt material som riktar sig till elever med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet och genomförs vid laboratoriet för nya tekniker inom kommunikation, utbildning och massmedia vid Faculty of Communication and Media Studies of the University of Athens.

Digital spelbaserad inlärning för studenter med mild intellektuell funktionsnedsättning: Epinoisi-projektet:

 

Digital game based learning for students with mild intellectual disability: the Epinoisi project

Leave a Reply