Utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru educația incluzivă în Grecia

Obiectivul acestei lucrări este de a prezenta o abordare metodologică pentru proiectarea și dezvoltarea de materiale și programe educaționale accesibile pentru studenții cu dizabilități care utilizează TIC. Materialul dezvoltat pentru a fi pe deplin accesibil pentru studenții cu: dizabilități intelectuale, surditate, orbire, autism, tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD) și dizabilități motorii. Conținutul este accesibil prin utilizarea unor sisteme de comunicare alternative (pictograme, desene, imagini) și texte ușor de citit. Accesul este asigurat prin încorporarea limbajului semnelor și a limbii grecești prin intermediul resurselor multimedia.

Leave a Reply