Mësimi i bazuar në lojëra digjitale për nxënësit me aftësi të kufizuara intelektuale të butë: Projekti Epinoisi

Ky komunikim paraqet projektin dhe rezultatet e projektit EPINOISI. Ky projekt i referohet prodhimit të Materialit Edukativ për Aftësinë e butë Intelektuale, të zbatuar nga Laboratori i Teknologjive të Reja në Komunikim, Edukim dhe Media në Fakultetin e Komunikimit dhe Studimeve të Medias të Universitetit të Athinës.

 

Leave a Reply