Përvojat multisensoriale në Greqi për njerëzit me aftësi të kufizuara

Një video që paraqet një eksperiencë multisensoriale në lidhje me kulturën, civilizimin dhe vendin e Greqisë për njerëzit me aftësi të kufizuara fizike dhe intelektuale.

Leave a Reply