Samhällsbaserade insatser för barn med funktionsnedsättningar – en analys av “best practices”

Analysen av “best practices” genom att implementera samhällsbaserade insatser för barn med funktionsnedsättningar har genomförts på förfrågan av  Rädda barnen inom ramverket för det här projektet. Projektet stöttas av The Margaret A. Cargill Philanthropies och genomfördes av Rädda barnen under en tre-årsperiod, tillsammans med den lokala organisationen ‘Help the Life’ och i samarbete med kommunerna Durres och Vlora.
Projektet har möjliggjort upprättandet av två center med samhällsbaserade insatser för barn med funktionsnedsättningar, som ger barnen det stöd de behöver.
Genom att identifiera goda exempel i genomförandet av projektet är syftet att uppmuntra andra att genomföra liknande projekt med andra finansiärer såsom kommuner eller lokala organisationer. Den här analysen förväntas gynna fortsatt arbete med Rädda barnen för att förbättra livet för barn med funktionsnedsättningar i Albanien. Data visar att det finns 14578 barn med funktionsnedsättningar som identifierats genom insatsen och genom MCDLA. Antalet barn med funktionsnedsättning befaras dock vara ännu större eftersom många står utanför de stödinsatser som getts.
7.8% av barnen med funktionsnedsättning som erhåller ekonomiskt stöd får rehabiliteringsinsatser.
66% av barnen med funktionsnedsättning lever i familjer med låg inkomst.
58% av mödrarna och 33% av fäderna är arbetslösa.
55.0% av föräldrarna uppger att de inte alls har råd med kostnaderna för de insatser som deras barn behöver.
1 av 3 barn med funktionsnedsättning möter diskriminering i samhället som exempelvis inom vård och socialtjänst.
Det stämmer att på senaste tiden har det skett en positiv utveckling för individer med funktionsnedsättning i Albanien på en policynivå. Men det är inte tillräckligt. Det som saknas är ett politiskt engagemang på kommunnivå och att socialtjänsten reformeras och decentraliseras. Det som behövs är konkreta handlingar som adresserar de identifierade utmaningarna som lyfts fram i de goda exemplen.

 

http://teleseict.com/wp-content/uploads/2019/02/Best-Practices-Analysis-for-children-with-disabilities-in-Albania.pdf

Leave a Reply