Engelli çocuklar için toplum temelli hizmetler – En İyi Uygulamalar Analizi

Uygulanan en iyi uygulamaların analiz edilmesine yönelik Engelli Çocuklar için Topluma Temelli Hizmetler Projesi, Save The Children projesi kapsamında hazırlanmıştır. Margaret A. Cargill Philanthropies tarafından desteklenen “Engelli Çocuklar İçin Topluma Temelli Hizmetler” projesi yerel organizasyon olan “Hayata Yardım Et” ortaklığı ve Durres ile Vlora belediyeleriyle işbirliği içinde üç boyunca uygulanmıştır.
Bu proje, engelli çocuklar için kaliteli hizmetler sunan, toplum temelli hizmetler için iki merkez kurulmasını sağlamıştır. Projenin uygulama sürecinde en iyi uygulamaların belirlenmesinin amacı bu tür uygulamaların diğer paydaşlar, yerel yönetim kuruluşları, yerel organizasyonlar, diğer sivil toplum kuruluşları ile yerel ve yabancı bağışçılar tarafından yaygınlaştırılmasını teşvik etmektir. Bu analizin Arnavutluk’taki engelli çocukların hayatını koruma ve geliştirme konusunda Save The Children’ın ileri çalışmalarına yardımcı olması beklenmektedir.
Elde edilen son veriler, çeşitli servisler ve MCDLA aracılığıyla tanılanan 14578 engelli çocuk olduğunu göstermektedir. Çeşitli nedenlerle destekleme programının dışında kalan diğerleriyle birlikte engelli çocukların sayısı daha da yüksektir.
• Rehabilitasyon hizmeti alan engelli yardımı alan engelli çocukların oranı %7,8’dir.
• Engelli çocukların %66’sı düşük gelirli ailelerde yaşamaktadır.
• Annelerin %58’i ve babaların %33’ü işsizdir.
• Ebeveynlerin %55’i bu çocuklara sunulan hizmetlerin çok pahalı ya da ulaşılmaz olduğunu bildirmiştir.
• Engelli her 3 çocuktan biri sağlık veya sosyal hizmetler gibi kamu hizmetlerinde ayrımcılığa maruz kalmaktadır.
Son yıllarda, Arnavutluk’ta engelliler için yasal ve politika çerçevesinin sağlanmasında birçok olumlu gelişme olduğu doğrudur. Ancak bunlar yeterli değildir. Halen eksik olan yerel yönetim kurumlarının idari reform ve sosyal hizmetlerin diğer paydaşlara erişmesi için somut eylemler, olumlu modeller ve en iyi uygulamalar konusundaki zorluklara ve sorunlara çözüm getirilmesi gerekmektedir.

Leave a Reply