ÖZEL EĞİTİM KULLANICILARI İÇİN PSİKO-PEDAGOJİK VE METODİK YETERLİLİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Genel olarak, yeterlilik, teorik bilgilerin etkin öğretim uygulamalarına aktarılmasını sağlayan daha büyük bir amaçtır. Bir öğretmenin mesleğinde üç tür yetkinlik vardır: profesyonelleşme (öğretmenlik bilgisi), pedagojik (öğretmenin öğrencileri tanıma ve onlarla ilişki kurma yeteneği ile ilgili) ve öğretim (bu, öğretmenin öğrenme içeriğinin unsurlarını etkin bir şekilde öğretme yeteneğini ifade eder). Özel eğitimin özelliklerinden dolayı, bu eğitim biçiminde yer alan öğretmenler, çoğunlukla psiko-pedagojik ve metodik becerilere sahip olmalı, böylece engelli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını başarıyla karşılayabilmelidir. Araştırmanın amacı, özel eğitim öğretmenlerinin psiko-pedagojik ve metodik yeterliliklerinin yanı sıra sürekli mesleki eğitim faaliyetlerini kullanarak bunları geliştirmenin yollarını belirlemektir. Örneklem, Romanya ‘ nın Bihor ilçesinde farklı eğitim biçimlerinde çalışan 225 öğretmenden oluşmaktadır. Ölçme aracı, 21 madde içeren bir anketten oluşmaktadır. Araştırma Nisan 2017’de gerçekleştirildi. Araştırmanın sonuçları, özel eğitim öğretmenlerinin daha duyarlı olduğunu ve daha geniş bir öğretim stratejisinin kullanıldığını, özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitim alanındaki sürekli mesleki eğitimle ilgilendiğini göstermiştir.
Anahtar kelimeler: öğretim becerileri, engelli insanlar, özel eğitim.

Leave a Reply