Pszicho-pedagógiai és módszertani kompetenciák fejlesztése gyógypedagógiai / inkluzív oktatásban dolgozó tanároknál

Általánosan, a kompetencia olyan nagyobb célrendszer, mely biztosítja az elsajátított elméleti ismeretek átvitelét a hatékony tanítási gyakorlatba. A tanári szakmában háromféle kompetencia létezik: szakterületi (a tanárok elméleti ismeretei), pszicho-pedagógiai (a tanárok azon képessége, hogy megismerjék diákjaikat és kapcsolatokat hozzanak létre velük) és módszertani (a tanárok azon képessége, hogy át tudják adni a tananyag elemeit). A gyógypedagógiai / inkluzív oktatás sajátosságai miatt a részt vevő tanároknak elsősorban pszicho-pedagógiai és módszertani tudással kell rendelkezniük ahhoz, hogy sikeresen megfelelhessenek a fogyatékkal élő diákok oktatási igényeinek. A kutatás célja a gyógypedagógiai / inkluzív oktatásban dolgozó pedagógusok pszicho-pedagógiai és módszertani kompetenciáinak azonosítása, valamint azok rendszeres szakmai továbbképzések révén történő fejlesztése volt. A minta 225 tanárból állt, akik a gyógypedagógiai oktatás különféle formáiban dolgoztak Bihar megyében, Romániában. Az eszköz egy 21 kérdésből álló kérdőív volt. A kutatás 2017 áprilisában zajlott. A kutatási eredmények azt mutatták, hogy a gyógypedagógiai tanárok empatikusabbak és a tanítási stratégiák szélesebb körét alkalmazzák, míg az inkluzív oktatásban dolgozó tanárok a szakképzés kapcsán kerülnek kapcsolatba a gyógypedagógiai oktatással.

Kulcsszavak: módszertani kompetenciák, fogyatékkal élő emberek, speciális/inkluzív oktatás.

Lásd PDF here

Leave a Reply