A modern technológia jelentősége a sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációjában

Absztrakt

Az utóbbi években a számítógépesítés egyre erősödött, és érinti a különböző fogyatékkal élő tanulókat, segítve őket abban, hogy a legjobb feltételeket hozzák létre az élethez és a munkához. E tekintetben számos szoftverprogram került kifejlesztésre az értelmi, érzékszervi, motoros vagy egyéb fogyatékossággal élő emberek számára. Sajnos nagyon kevés tanár hallott ezekről a programokról, és ezen túl azt is tudja, hogyan használja őket a nehézségekkel küzdő tanulókkal való munkában. Ezek alapján e tanulmány célja a tanárok attitűdjeinek feltérképezése a számítógépek gyógypedagógiai oktatásban való megjelenése iránt. Ennek elérése érdekében, egy sokkal nagyobb európai project részeként kutatást végeztünk egy több mint 75 kérdésből álló kérdőívet alkalmazva, 185 tanárjelölt hallgató részvételével. A kutatás eredményei rendkívül érdekesek és bizonyítják, hogy a kutatásban résztvevők többsége pozitív attitűddel rendelkezik a gyógypedagógiai oktatásban használt modern technológiával kapcsolatban, mivel az megkönnyíti a fogyatékkal élők tanulását és társadalmi integrációját. Másrészt, nagyon kevés válaszadó hallott az SNI diákok számára készült különböző számítógépes programokról, és még kevésebb olyan van, aki konkrét helyzetekben használja is ezeket. A szerzők véleménye szerint nagyon szükségessé vált a pedagógusok és a diákok felkészítése a modern technológia gyógypedagógiai oktatásban való alkalmazására, illetve a különböző típusú fogyatékosságok terápiáját szolgáló szoftverek beszerzésére.

 

A teljes szöveg itt olvasható: here

Leave a Reply