Människor med funktionsnedsättning i Albanien

Denna text handlar om att handikapp och sårbarhet är dynamiska och invecklade fenomen. I utvecklade länder visar en stor mängd empirisk forskning att personer med funktionsnedsättningar jämförelsevis har lägre utbildningsnivå, lägre sysselsättning och högre arbetslöshet. De har också sämre levnadsförhållanden och lever i högre grad i fattigdom. Att dra slutsatser om sambandet mellan funktionshinder och fattigdom i utvecklingsländer från denna litteratur är problematisk, med tanke på brist på jämförbarhet mellan funktionshinder, ekonomiska indikatorer och metoder i dessa studier.

Denna studie syftar till att bidra till den empiriska forskningen om sociala och ekonomiska förhållanden för personer med funktionshinder i Albanien.

http://teleseict.com/wp-content/uploads/2019/02/Profile-of-PWD-in-Albania-Census-2011.pdf

Leave a Reply