A fogyatékos emberek jellemzői Albániában

A fogyatékosság és a sebezhetőség két dinamikus, szorosan összefüggő jelenség. A fejlett országokban nagy mennyiségű empirikus kutatás mutatja, hogy a fogyatékos emberek körében többek között lényegesen alacsonyabb az oktatásban való részvétel, alacsonyabb foglalkoztatási és magasabb munkanélküliségi arányok, rosszabb életkörülmények és magasabb szegénységi arányok jellemzőek. A fejlődő országokban kevesebb empirikus kutatás készült, ezek azt mutatják, hogy a fogyatékos személyek gyakran gazdaságilag rosszabb helyzetben vannak a foglalkoztatottság és az oktatásban való részvétel szempontjából, azonban a háztartások szintjén az eredmények vegyesek. Az adatokból problémás lenne következtetéseket levonni a fogyatékosság és szegénység közötti összefüggésekre vonatkozóan a fejlődő országokban, mert a fogyatékosság kritériumai, a gazdasági indikátorok és a vizsgálati módszerek nem összehasonlíthatóak.
Ez a kutatás hozzá szeretne járulni a fogyatékos emberek társadalmi és gazdasági körülményeit vizsgáló empirikus kutatáshoz Albániában. A tanulmány 2011/12-ben Albániában élő fogyatékos emberekről és háztartásaikról készít pillanatfelvételt, leírva gazdasági körülményeiket és szegénységi szintjüket. A felhasznált adatok lefedik az egész országot, és magukban foglalják a fogyatékosság pontos mértékét is. A tanulmány a 2011-es népszámlálás és a 2012-es életszínvonal felmérés (LSMS) eredményeit használja, mindkettő tartalmazza a fogyatékosság mértékét. Lényeges megjegyezni, hogy mind a két adatfelvétel keresztmetszeti, és emiatt a tanulmány a fogyatékos emberek szocioökonómiai helyzetét csak egy adott időpontban tudja jellemezni. A fogyatékosság és a szegénység között a kutatás leíró statisztikái alapján semmiféle oksági összefüggést nem lehet megállapítani.
Ez a kutatás több okból is releváns. Először, ez az első kísérlet a fogyatékkal élő lakosság kvantitatív leírására és jellemzésére Albániában. Az albán LSMS előző verzióiban már gyűjtöttek információkat az egészségügyi korlátokról, de az adatok nem voltak elég alaposak. Másodszor, a kutatás az Albániában élő fogyatékos emberek és háztartásaik szocióökonómiai helyzetéről gyűjtött 2011/12-es adatokkal informálhatja a fogyatékosügyi szakpolitikát.
A jelentés a fogyatékosok hat fő csoportját azonosítja. Az első két csoportba a többszörösen, súlyosan fogyatékos végzettség nélküliek tartoznak, ők szociális támogatásra szorulnak, hogy igénybe vehessék az egészségügyi ellátást. A következő két csoportba a nyugdíjas fogyatékosok tartoznak, enyhébb fogyatékosággal, akik túl öregek ahhoz, hogy dolgozzanak és támogatásra van szükségük, amit a nyugdíj biztosít számukra. Az utolsó két csoportba munkaképes korú fogyatékos emberek tartoznak, akiknek középiskolai végzettségük van és hallási vagy látási akadályozottsággal küzdenek, nekik ahhoz van szükségük segítségre, hogy be tudjanak illeszkedni a munkaerő-piacra.

Profile of PWD in Albania – Census 2011

Leave a Reply