Smartphone-appar för att stödja elever med diagnos autism

Den här boken kan ses som en metodologisk guide, där metoderna sätts i ett professionellt sammanhang och visar på goda exempel. Det främsta syftet med boken är att hjälpa lärare, specialpedagoger och föräldrar att leta efter effektiva stödmetoder i form av mobila appar, för att effektivt stödja lärandeprocessen för elever och barn i behov av särskilt stöd, i den vanliga lärandemiljön.

Del I presenterar det konceptuella sammanhanget och tar upp några av frågorna om att stödja specifika utbildningsbehov genom IKT. Del II presenterar några av de tekniker som används i Ungern eller internationellt för att stödja ungdomar med diagnosen autism och intellektuell funktionsnedsättning. I del III är utvecklingen och genomförandet av AutiCard-appen i fokus. Dessförinnan presenteras utvecklings-, test- och applikationsprocesserna i HANDS mobilapplikation. Boken slutar med exempel på stödsekvenser som utvecklats under forskningen, följt av en samling referenser.

 

http://teleseict.com/wp-content/uploads/2018/06/6_mobilalkalmazasok_kotet-autizmus.pdf

Leave a Reply