Användning av IKT för att stärka undervisning och lärande

I följande länk presenteras hur IKT kan användas för att stärka undervisning och lärande.

http://teleseict.com/wp-content/uploads/2018/08/TELESEICT-Sakarya-HA-VT-1.pdf

 

Leave a Reply