Donation av smartboard till Eltes skolan

Grundskolan i Éltes fick en Smartboard som en donation från ett företag och en förening. Det är ett viktigt verktyg och stöd i utbildningen av elever i behov av särskilt stöd. Det har en betydande motiverande effekt för barnen då de ser övningar som görs via Smartboard som ett spel.

 

Leave a Reply