Förstoringsprogram

I den här filmen introduceras i korthet hur digitala förstoringsprogram kan användas av människor med synnedsättning när de använder datorer. Programmen, som exempelvis Zoom text, förstorar texten utifrån graden av synnedsättning.

Leave a Reply