Braille terminal. En introduktion

I den här filmen visas hur man kan arbeta med en braille terminal. Här presenteras information  om hur hjälpmedlet kan användas av blinda dataanvändare.

Leave a Reply