Hyrje në Terminalin Braill

Në këtë video, shfaqet puna me terminalin Braille. Janë paraqitur informata hyrëse në lidhje me këtë suport të përdorur nga përdoruesit e verbër të kompjuterave.

Leave a Reply