A Trip shot

Denna video berättar om grundläggande aspekter för att göra livet mer tillgängligt för personer med motorisk funktionsnedsättning.

Leave a Reply