Hopp för blinda människor – Uppfinningen som löser problemen

En intressant film  om ny uppfinning som förhoppningsvis kan hjälpa människor med synnedsättning.

Leave a Reply