En analys av kunskapsutvecklingen hos albanska barn med funktionsnedsättning mellan 1945-2011

Denna text handlar om den historiska utvecklingen av utbildning för barn med funktionsnedsättning i Albanien.

 

 

Leave a Reply