Sa akustike-miqësore është klasa juaj?

Një listë e thjeshtë e cila do t’ju ofrojë shpejt një pasqyrë të rrethanave të dëgjimit të nxënësit me një humbje të dëgjimit në klasën e tij. Fillimisht lista kontrolluese ishte zhvilluar nga ‘The Ear Foundation-Nottingham’.

checklist klasakoestiek, vertaling ONICI

Leave a Reply